50€
Μουσικοκινητικές δραστηριότητες Β΄

τι είναι αυτό το STEP©;

Η αξία της μουσικοκινητικής αγωγής είναι πολύ μεγάλη ως προς την σωματική, πνευματική και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού. Μέσα από αυτή το παιδί βιώνει τη μουσική, τους νόμους της και την έννοια του ρυθμού, του λόγου και του χώρου. Η μουσικοκινητική αγωγή δίνει διέξοδο στην φυσιολογικά αυξημένη ανάγκη του παιδιού για κίνηση, παιχνίδι και εκτόνωση, βοηθά έτσι το παιδί να έρθει σε επαφή με τη μουσική κληρονομιά. Τέλος, το παιδί έρχεται σε διαδραστική επαφή με τα άλλα παιδιά και κοινωνικοποιείται.

στόχοι δράσης STEP©

μέσα από δράσεις που θα οδηγούν στην ανάπτυξη και απελευθέρωση της φαντασίας του παιδιού καθώς και στην εξοικείωση με το σώμα του, το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο να κατορθώσει το παιδί να μιμηθεί και να δραματοποιήσει διάφορα σενάρια σε μορφή παιχνιδιού, ενώ παράλληλα να βελτιώσει την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή του και να κοινωνικοποιηθεί μέσα στην ομάδα.

*στην τιμή περιλαμβάνονται τοστ, χυμός και ελεύθερο παιχνίδι για το παιδί μετά από κάθε STEP©!!!

 

Θα υπάρξει περιορισμός στον αριθμό των συμμετέχοντων. Προτεραιότητα θα δοθεί σε όποιους εκδήλωσαν ενδιαφέρον πρώτοι.

Για τη συμμετοχή του παιδιού σας στο πρόγραμμα ισχύουν οι οι όροι και προϋποθέσεις της επιχείρησης.