50€
Εργαστήρι εικαστικών

τι είναι αυτό το STEP©;

τα παιδιά μέσα από κατασκευές που δημιουργούν και εικαστικές δράσεις που πραγματοποιούν, καλλιεργούν και αναπτύσσουν την εικαστική τους γλώσσα ενώ έρχονται σε επαφή με διαφορετικές τεχνικές και υλικά.

στόχοι δράσης STEP©

στόχος αυτού του προγράμματος είναι η επαφή των παιδιών με διάφορα υλικά εικαστικών προκειμένου μέσα από τη σωστή χρήση τους να βγει ένα εικαστικό κατασκευαστικό αποτέλεσμα για την θεματική της κάθε μέρας, σε συνδυασμό με ένα μουσικοκινητικό παιχνίδι. Επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της φαντασίας του παιδιού, της καλλιτεχνίας του αλλά και της κινητικότητας,της ρυθμικότητας, της ομαδικότητας και της ταχύτητάς του μέσα από το παιχνίδι.

*στην τιμή περιλαμβάνονται τοστ, χυμός και ελεύθερο παιχνίδι για το παιδί μετά από κάθε STEP!!!

 

Θα υπάρξει περιορισμός στον αριθμό των συμμετέχοντων. Προτεραιότητα θα δοθεί σε όποιους εκδήλωσαν ενδιαφέρον πρώτοι.

Για τη συμμετοχή του παιδιού σας στο πρόγραμμα ισχύουν οι οι όροι και προϋποθέσεις της επιχείρησης.